AdBlue (SCR)

AdRESCUE – Aditivum do AdBlue®

AD RESCUE předchází problémům se shlukováním, které mohou poškodit katalyzátor.AD RESCUE také udržuje čistý vstřikovač ADBLUE. AD RESCUE je snadno rozpustný v AdBlue.
Více info…
Kód produktu: P0250 – 250ml, P0201 – 1l, P0205 – 5l