AdRESCUE

Předchází problémům se shlukováním, které mohou poškodit katalyzátor.

VLASTNOSTI

AdRESCUE předchází problémům se shlukováním, které mohou poškodit katalyzátor. AdRESCUE také udržuje čistý vstřikovač AdBlue. AdRESCUE je snadno rozpustný v AdBlue. Při jeho spalování se v katalyzátoru vytváří oxid uhličitý a voda. Neničí se tak ani katalyzátor a neznečišťuje se životní prostředí. Neformují se žádný toxické zbytky. AdRESCUE mrzne při nižších teplotách než samotné AdBlue, takže nevzniká riziko, že zkrystalizuje v potrubí a hadicích na vozidle.

Fakta o katalyzátoru a jaké problémy může způsobit shlukování AdBlue®:

SCR – Selective Catalytic Reduction / Selektivní katalytická redukce. Vzhledem k zákonným požadavkům, všechny nové těžké vozidla uvedená do provozu nebo vozidla registrovaná po 1.10.2006, musí být vybaveny systémem pro omezení emisí a diagnostikou palubního systému (OBD), který bude indikovat nedostatky ve funkci regulace emisí. Tento požadavek se obecně vztahuje na všechna nová nákladní vozidla v provozu v EU. Stejné zákonné požadavky lze nalézt také v dalších zemích světa. Nejčastěji je vozidlo vybaveno katalyzátorem SCR. SCR znamená, že katalyzátor je nainstalován za motorem. Nádrž obsahující roztok močoviny je umístěna na vozidle. Roztok se vstřikuje z nádrže do výfukového potrubí těsně před katalyzátorem. Při správném smíchání se výfukové oxidy dusíku přemění na dusík a vodu. Vstřikování močoviny je elektronicky řízené a liší se od otáček a zatížení motoru. Katalytická redukce NOx znamená přeměnu na dusík (N2) a kyslík (O2) a vodu (H2O) za předpokladu použití katalyzátoru a redukčního činidla, přidaného před katalyzátorem. Nejčastěji používaným redukčním činidlem je amoniak (NH3), ve formě močoviny. Močovina (AdBlue®) je uložena ve vozidle a při katalytické reduckii se premiňa na amoniak. Předpokladem pro správné fungování SCR katalyzátoru je, že výfukové teploty jsou dostatečně vysoké. V případě, že teplota výfukových plynů plynu klesne pod 200 ° C, SCR katalyzátor již není aktivní a rychlost redukování NOx klesá. SCR katalyzátor vyžaduje minimální provozní teplotu + 400 ° C, aby mohl účinně fungovat. To může být obtížné dosáhnout například ve vozidlech při městském provozu, vozidlech s častými rozběhem a zastavováním. V případě, že katalyzátor nedosáhne správnou pracovní teplotu, tj teplota se pohybuje mezi 200 ° C a 400 ° C začnou se vytvářet shluky močoviny jako vedlejší produkt, které způsobují ucpávání výfukového systému. To může způsobit zablokování katalyzátoru, které může vést ke jeho částečnému nebo úplnému poškození. Pokud katalyzátor nepracuje správně OBD diagnostika přiškrtí výkon motoru, což má za následek zvýšení spotřeby paliva.

OBLAST POUŽITÍ

osobní automobily, nákladní vozy, zemědělské stroje, autobusy, skladovací nádrže AdBlue®

Reference

Fotky jsou ze vstřikovačů AdBlue® u autobusech jezdících krátké tratě.
Foto 1. Na fotce je vidět problém se zanesením vstřiků, kde skrištalizoval AdBlue®.

Foto 2. Vstřik byl manuálně vyčištěn a připraven k pravidelné používání produktu Ad-RESCUE do nádrže AdBlue®

Foto 3. Po stálém používání aditiva Ad-RESCUE do nádrže AdBlue® je vstřik stále čistý.

APLIKACE

1000 ml Ad-RESCUE na 625 litrů přímo do AdBlue® nádrže.

ODKAZ NA ČLÁNEK

…Časté problémy so zhlukovaním (krištalizáciou) AdBlue

OBSAH 250ml s praktickým dávkovačem 1l s praktickým dávkovačem 5l
KÓD PRODUKTU P0250 P0201 P0205

Koupit

Produkt je možné zakoupit na všektých pobočkách Swiss Automotive Group CZ s.r.o. (APM Automotive a Stahlgruber CZ)

[al2fb_like_button]