DPF GUN FLUSH

Aplikační pistole pro DPF Top Gun Cleaner

hlavicka

 

1.  Nechte výfukový systém vozidla vychladnout na teplotu okolí.

2. Nalijte čistící prostředek DPF Top Gun Cleaner do aplikační pistole a připojte ji ke zdroji stlačeného vzduchu. Tlak by měl být v rozmezí 2.5-4.0 bar (nastavení tlaku vzduchu je možné pomocí otočných ventilů na zařízení). Nastavte na pistoli regulaci vzduchu a dávkování chemie tak, aby přes aplikační hadičku vycházel produkt ve formě pěny. Následně je třeba demontovat čidlo teploty na filtru pevných částic a poté vložte otvorem aplikační hadičku.

3. V pravidelných intervalech vstřikujte (5 sekund vstřikovat/5 sekund stop) produkt do filtru pevných částic pomocí speciální sondy (motor neběží). Doporučujeme použít 500 až 1000 ml čistící kapaliny. To ovšem závisí na stupni znečištění a velikosti DPF filtru. Pokud začne chemie DPF Top Gun Cleaner vytékat zpětně přes senzor, tak poté proces ukončete. Následně namontujte zpět snímač teploty DPF filtru. Nechte chemii DPF Top Gun Cleaner působit cca 20 min. DPF Top Gun Cleaner je nehořlavý.

4. Pro optimální výsledek přidejte do paliva DPF Power Clean (33450). Nastartujte vozidlo, spusťte regeneraci přes diagnostiku a proveďte zkušební jízdu v délce nejméně 40km. Během čištění se nečistoty rozpustí a jednoduše se odstraní z výfukového systému za normálních jízdních podmínek. Během této jízdy je kouřivost auta běžným jevem. V případě potřeby může být aplikace opakována.

info

vykricnikPokud Vám vozidlo během zkušební jízdy hodí do nouzového režimu, tak vozidlo nezastavujte, ale pokračujte v jízdě. Senzory vyhodnotili že DPF filtr je ucpaný. DPF filtr je ucpaný pěnou, kterou jste do něj vstřikovaly, avšak ta se bude postupně rozpouštět a filtr se bude průběžně čistit. Následně se vozidlo přepne zpět do provozního režimu. V případě, že se tak nestane v době regenerace, regeneraci zopakujte a pokračujte v jízdě.

info

techPříčina:   Absorpční kapacita filtru pevných částic je omezena. Krátké jízdní trasy mohou narušit proces regenerace DPF a systém DPF bude rychle zablokován.

Důsledek: Pokud je zanesení filtru pevných částic vysoké, je třeba filtr vyměnit.

Řešení: DPF Top Gun Cleaner!
Efektivně šetří čas při řešení problémů filtru pevných částic

info

DPF Power Clean (33450) se doporučuje použít jednou za 3-4 měsíce na podporu procesu regenerace, aby se předešlo problémům s DPF filtrem.

V případě, že DPF je zcela zanesený (vozidlo je v nouzovém režimu) a regenerační proces filtru pevných částic nemůže být proveden, doporučujeme filtr pevných částic demontovat a použít proplachovou kapalinu Flushing Liquid (33449).

 

[al2fb_like_button]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *